RADY A TIPY

Nejste si jisti v otázkách týkajících se hledání práce anebo profesního rozvoje? Připravili jsme si pro Vás pár tipů a užitečných rad.

Strukturovaný životopis

V dnešní době existuje spoustu rad, které se týkají toho, jak napsat správně životopis. Proto jsme pro Vás připravili krátké shrnutí několika rad a tipů.

 1. Životopis by měl obsahovat přesné a klíčové informace o pracovních zkušenostech. Neměl by být příliš dlouhý, ale zároveň by měl obsahovat informace s určitou vypovídací hodnotou, proto nevynechávejte žádné pracovní zkušenosti.
 2. Životopis by měl na první pohled zaujmout. Personalistům mohou přijít stovky životopisů na jedno pracovní místo. Grafická úprava a přehlednost je v tomto případě klíčová.
 3. Životopis by měl především obsahovat pravdivé informace. Spoustu uchazečů má tendenci poupravit si svůj životopis, o nějaký ten rok prodloužit praxi apod. Pokud však přijde firmě životopis od jednoho uchazeče a je několikrát poupraven, mnoho firem uchazeče rovnou zamítne.
 4. Zkontrolujte, zda Váš životopis neobsahuje gramatické a pravopisné chyby.

Podívejte se také na naše volné pozice.

Zde si můžete stáhnout předpřipravený životopis.

Každý z nás, kdo absolvoval už pár pohovorů, to jistě zná. Mnohdy nečekané otázky personalistů. Jak se však říká, štěstí přeje připraveným, a proto doporučujeme před pohovorem se řádně připravit na otázky, ať Vás na pohovoru nic nezaskočí!

Všeobecné otázky/osobní fakta/sebehodnocení

 • Mohl/a byste nám říci něco o sobě?
 • Jak byste se charakterizoval/a? Jaké jsou Vaše silné a slabé stránky?
 • Jak trávíte svůj volný čas?
 • Jaké máte schopnosti, dovednosti?
 • Co Vás motivuje?
 • Co Vás naopak demotivuje?
 • Kdybyste se měl porovnat se svými současnými kolegy, v čem jste lepší/v čem horší, kde byste měl/a na sobě více zapracovat?
 • Kdybyste mohl/a říci, co je pro Vás „ideální práce“, jak byste jí popsal/a?
 • Zabýval/a jste se na vysoké školy ještě nějakými jinými aktivitami?
 • Absolvoval/a jste nějaký kurzy/školení nesouvisející přímo s Vaším povoláním?
 • Máte nějaké zájmy/koníčky?
 • Co považujete za svůj největší pracovní úspěch?
 • Kdybyste měla možnost, ucházel/a byste se o vyšší pracovní pozici, s větší zodpovědností?
 • Riskujete často? Pokud ano, mohl/a byste popsat situaci, kdy jste musel/a riskovat?
 • Co Vás dokáže při práci nejvíce rozzlobit?
 • Upřednostňujete práci v týmu nebo individuální práci?
 • Jak byste reagoval/a, kdyby vaši kolegové nesouhlasili s Vámi navrhovaným projektem?
 • Kde se vidíte za 3 – 5 let?
 • Proč bychom měli přijmout právě vás?

Otázky týkající se předchozího/současného zaměstnání

 • Proč chcete odejít ze současného zaměstnání?
 • Mohl/a byste popsat jak probíhal Váš pracovní den?
 • Jaká byla/je Vaše pracovní náplň v bývalém/současném zaměstnání?
 • Vedli jste už v minulosti tým?
 • Jaké bylo Vaše postavení v pracovním kolektivu?
 • Jaké úkoly jste měl/a na starosti? Jaké byly Vaše zodpovědnosti?
 • Byli jste z vašeho předcházejícího zaměstnání propuštěni nebo jste odešli sami? Povíte nám proč?
 • Proč jste byli tak dlouho nezaměstnaní?
 • Proč se ucházíte o jinou pozici, než na jaké jste pracovali naposledy?
 • Můžete vysvětlit, proč jste změnili zaměstnání třikrát během tak krátkého období?
 • Co se vám na vaší práci nelíbí? Co máte nejraději?
 • Jak jste získali své současné zaměstnání?
 • Co bylo vaší hlavní motivací pro změnu zaměstnání?
 • Která očekávání nebyla ve vašem současném zaměstnání naplněna?

Otázky týkající se budoucího zaměstnání

 • Co víte o naší firmě?
 • Proč jste se rozhodl/a ucházet o toto místo?
 • Co očekáváte od pozice, na kterou se hlásíte?
 • Co očekáváte od svého nadřízeného?
 • Obsahuje tato práce něco, co jste postrádal/a ve vašem posledním zaměstnání?
 • V čem vidíte svůj přínos pro naši firmu?
 • Co očekáváte od svého potenciálního zaměstnavatele?
 • Jakým způsobem si organizujete Vaši práci?
 • Jaké kurzy byste potřeboval/a, abyste mohl/a lépe vykonávat Vaší práci?
 • Jaké máte plány do budoucnosti?
 • Kdy byste mohl/a nastoupit?
 • Jakou máte finanční představu? (na začátku a po zkušební době?, jiné benefity?)
 • Chtěl/a byste se na něco zeptat? Máte nějaké otázky?